Chūāijíjì 2:10

10 Háizi jiàn zhǎng , fùrén bǎ tā daì dào fǎlǎo de nǚér nàli , jiù zuò le tāde érzi . tā gĕi háizi qǐmíng jiào Móxī , yìsi shuō , yīn wǒ bǎ tā cóng shuǐ lǐ lā chūlai .