Chūāijíjì 20:24

24 Nǐ yào wèi wǒ zhú tǔ tán , zaì shàngmian yǐ niú yáng xiàn wèi Fánjì hépíng ān jì . fán jì xià wǒ míng de dìfang , wǒ bì dào nàli cì fú gĕi nǐ .