Chūāijíjì 23:11

11 Zhǐshì dì qī nián yào jiào dì xiēxi , bú gēng bú zhǒng , shǐ nǐ mín zhōng de qióngrén yǒu chī de , tāmen suǒ shèngxia de , yĕshòu kĕyǐ chī . nǐde pútaóyuán hé gǎnlǎn yuán yĕ yào zhàoyàng bànlǐ .