Chuàngshìjì 25:20

20 Yǐsā qǔ Lìbǎijiā wéi qì de shíhou zhèng sì shí suì . Lìbǎijiā shì Bādànyàlán dì de Yàlán rén Bǐtǔlì de nǚér , shì Yàlán rén Lābān de meìzi .