Chuàngshìjì 29:2

2 Kànjian tiánjiān yǒu yīkǒu jǐng , yǒu sān qún yáng wò zaì jǐng páng . yīnwei rén yìn yáng qún dōu shì yòng nà jǐng lǐ de shuǐ . jǐng kǒu shàng de shítou shì dà de .