Chuàngshìjì 35:11

11 Shén yòu duì tā shuō , wǒ shì quánnéng de shén . nǐ yào shēng yǎng zhòngduō , jiānglái yǒu yī zú hé duō guó de mín cóng nǐ ér shēng , yòu yǒu jūnwáng cóng nǐ ér chū .