Chuàngshìjì 35:27

27 Yǎgè lái dào tā fùqin Yǐsā nàli , dào le Jīlièyàbā de Mànlì , nǎi shì Yàbólāhǎn hé Yǐsā jìjū de dìfang . Jīlièyàbā jiù shì Xībǎilún .