19 Tā fùqin bù cóng , shuō , wǒ zhīdào , wǒ ér , wǒ zhīdào . tā yĕ bì chéngwéi yī zú , yĕ bì chāng dà . zhǐshì tāde xiōngdi jiānglái bǐ tā hái dà . tā xiōngdi de hòuyì yào chéngwéi duō zú .