Chuàngshìjì 49:24

24 Dàn tāde gōng réngjiù jiānyìng . tāde shǒu jiànzhuàng mǐnjié . zhè shì yīn Yǐsèliè de mù zhĕ , Yǐsèliè de pánshí jiù shì Yǎgè de dà néng zhĕ .