9 Wǒ guānkàn , jiàn yǒu bǎozuò shèlì , shang tóu zuò zhe gèn gǔ cháng zaì zhĕ . tāde yīfu jiébái rú xuĕ , tóufa rú chún jìng de yáng maó . bǎozuò nǎi huǒyàn , qí lún nǎi lièhuǒ .