20 Jiǎ ruò yǒu rén qiǎng nǐmen zuò núpú , huò qīntūn nǐmen , huò lǔlǜe nǐmen , huò huǐ màn nǐmen , huò dǎ nǐmen de liǎn , nǐmen dōu néng rĕnnaì tā .