12 Wǒ duì qíyú de rén shuō , bú shì zhǔ shuō , tǎngruò mǒu dìxiōng yǒu bú xìn de qīzi , qīzi yĕ qíngyuàn hé tā zhù , tā jiù búyào lí qì qīzi .