34 Fùrén hé chǔnǚ yĕ yǒu fēnbié . méiyǒu chūjià de , shì wéi zhǔ de shì guàlǜ , yào shēntǐ línghún dōu shèngjié . yǐjing chūjià de , shì wéi shìshang de shì guàlǜ , xiǎng yào zĕnyàng jiào zhàngfu xǐyuè .