5 Fūqī bùkĕ bǐcǐ kuīfù , chúfēi liǎng xiāng qíngyuàn , zànshí fèn fáng , wéi yào zhuān xīn dǎogào fāng kè , yǐhòu réng yào tóngfáng , miǎndé Sādàn chèn zhe nǐmen qíng bú zì jīn , yǐnyòu nǐmen .