23 Hòulái Jīshùrén hé Yàlán rén duó le Yáĕr de chéngyì , bìng jī nà hé qí xiāngcūn , gōng liù shí gè . zhè dōu shì Jīliè fùqin Machir zhī zǐ de .