8 Yàsā tīngjian zhè huà hé é dé érzi xiānzhī Yàsālìyǎ de yùyán , jiù zhuàng qǐ dǎn lái , zaì Yóudà , Biànyǎmǐn quán dì , bìng Yǐfǎlián shān dì suǒ duó de gè chéng , jiāng kĕ zēng zhī wù jǐn dōu chúdiào , yòu zaì Yēhéhuá diàn de láng qián chóngxīn xiū zhú Yēhéhuá de tán .