1 Nàshí , Xīxījiā bìng dé yào sǐ . yà mó sī de érzi xiānzhī Yǐsaìyà qù jiàn tā , duì tā shuō , Yēhéhuá rúcǐ shuō , nǐ dāng liú yí méng yǔ nǐde jiā , yīnwei nǐ bì sǐ , bùnéng huó le .