24 Fán Yóudà guó hé Yēlùsǎlĕng suǒ yǒu jiāo guǐ de , xíng wū shù de , yǔ jiā zhōng de shénxiàng hé ǒuxiàng , bìng yīqiè kĕ zēng zhī wù , Yuēxīyà jǐn dōu chúdiào , chéngjiù le jìsī Xīlèjiā zaì Yēhéhuá diàn lǐ suǒ dé lǜfǎ shū shàng suǒ xiĕ de huà .