16 Yòu jiāng yīqiè yǒng shì qī qiā rén hé mùjiang , tiĕ jiàng yī qiā rén , dōu shì néng shàng zhèn de yǒng shì , quán lǔ dào Bābǐlún qù le .