12 Wáng yè jiān qǐlai , duì chénpú shuō , wǒ gàosu nǐmen Yàlán rén xiàng wǒmen rúhé xíng . tāmen zhīdào wǒmen jīè , suǒyǐ lí yíng , máifu zaì tiānyĕ , shuō , Yǐsèliè rén chū chéng de shíhou , wǒmen jiù huó zhuō tāmen , déyǐ jìn chéng .