Lìwèijì 1:13

13 Dàn zàngfǔ yǔ tuǐ yào yòng shuǐ xǐ , jìsī jiù yào quán rán fèngxiàn , shāo zaì tán shàng . zhè shì Fánjì , shì xiàn yǔ Yēhéhuá wéi xīnxiāng de huǒ jì .