Lìwèijì 14:17

17 Jiàng shǒu lǐ suǒ shèng de yóu mā zaì nà qiú jiéjìng rén de yòu ĕrchuí shàng hé yòushǒu de dàmuzhǐ shàng , bìng yòu jiǎo de dàmuzhǐ shàng , jiù shì mā zaì shú qiā jì shēng de xuè shàng .