Lìwèijì 14:21

21 Tā ruò pínqióng bùnéng yùbeì gòu shù , jiù yào qǔ yī zhǐ gōng yánggāo zuò shú qiā jì , kĕyǐ yáo yī yáo , wéi tā shú zuì , yĕ yào bǎ tiaó yóu de xì miàn yīfǎ shí fèn ...zhīyī wèi sù jì , hé yóu yī luó gé yītóng qǔ lái .