Lìwèijì 14:28

28 Yòu bǎ shǒu lǐ de yóu mā xiē zaì nà qiú jiéjìng rén de yòu ĕrchuí shàng hé yòushǒu de dàmuzhǐ shàng , bìng yòu jiǎo de dàmuzhǐ shàng , jiù shì mā shú qiā jì zhī xuè de yuán chǔ .