Lìwèijì 15:15

15 Jìsī yào xiànshang yī zhǐ wéi shú zuì jì , yī zhǐ wèi Fánjì , yīn nà rén huàn de lòu zhèng , jìsī yào zaì Yēhéhuá miànqián wèi tā shú zuì .