Lìwèijì 16:10

10 Dàn nà niānjiū guīyǔ a sǎ xiè lè de yáng yào huó zhe ānzhì zaì Yēhéhuá miànqián , yòng yǐ shú zuì , dǎfa rén sòng dào kuàngyĕ qù , guīyǔ a sǎ xiè lè .