Lìwèijì 16:29

29 Mĕi fùng qī yuè chū shí rì , nǐmen yào kè kǔ jǐ xīn , wúlùn shì bĕn dì rén , shì jìjū zaì nǐmen zhōngjiān de waìrén , shénme gōng dōu bùkĕ zuò , zhè yào zuò nǐmen yǒngyuǎn de dénglì .