Lìwèijì 24:23

23 Yúshì , Móxī xiǎoyù Yǐsèliè rén , tāmen jiù bǎ nà zhòuzǔ shèng míng de rén daì dào yíng waì , yòng shítou dá sǐ . Yǐsèliè rén jiù zhào Yēhéhuá suǒ fēnfu Móxī de xíng le .