Lìwèijì 4:18

18 Yòu yào bǎ xiē xuè mā zaì huì mù neì , Yēhéhuá miànqián tán de sì jiǎo shàng , zaì bǎ suǒyǒude xuè dǎo zaì huì mù ménkǒu , Fánjì tán de jiǎo nàli .