Lìwèijì 4:34

34 Jìsī yào yòng zhítou zhàn xiē shúzuìjì shēng de xuè , mā zaì Fánjì tán de sì jiǎo shàng , suǒyǒude xuè dōu yào dǎo zaì tán de jiǎo nàli ,