Lìwèijì 8:7

7 Gĕi Yàlún chuān shàng neì paó , shù shàng yàodaì , chuān shàng waì paó , yòu jiā shàng Yǐfúdé , yòng qí shàng qiǎo gōng zhī de daìzi bǎ Yǐfúdé xì zaì tā shēnshang ,