Lìwèijì 9:7

7 Móxī duì Yàlún shuō , nǐ jiù jìn tán qián , xiàn nǐde shú zuì jì hé Fánjì , wéi zìjǐ yǔ bǎixìng shú zuì , yòu xiànshang bǎixìng de gōngwù , wéi tāmen shú zuì , dōu zhào Yēhéhuá suǒ fēnfu de .