48 Tā fùmǔ kànjian jiù hĕn xīqí . tā mǔqin duì tā shuō , wǒ ér , wèishénme xiàng wǒmen zhèyàng xíng ne . kàn nǎ , nǐ fùqin hé wǒ shāngxīn lái zhǎo nǐ .