27 Nánrén yĕ shì rúcǐ , qì le nǚrén shùn xìng de yòng chù , yù huǒ gōng xīn , bǐcǐ tānliàn , nán hé nán xíng kè xiūchǐ de shì , jiù zaì zìjǐ shēnshang shòu zhè wàng wéi dàng dé de bàoyìng .