46 Yūesè mǎi le xìmábù , bǎ Yēsū qǔ xià lái , yòng xìmábù guǒ hǎo , ānfàng zaì pánshí zhōng zaó chūlai de fùnmù lǐ . yòu gún guo yī ge shítou lái dǎng zhù mù mén .