24 Yòu shuō nǐmen suǒ tīng de yào liú xīn . nǐmen yòng shénme liángqì liáng gĕi rén , yĕ bì yòng shénme liángqì liáng gĕi nǐmen , bìngqiĕ yào duō gĕi nǐmen .