Mínshùjì 14:9

9 Dàn nǐmen bùkĕ beìpàn Yēhéhuá , yĕ búyào pà nà dì de jūmín . yīnwei tāmen shì wǒmen de shíwù , bìngqiĕ yīnbì tāmende yǐjing líkāi tāmen . yǒu Yēhéhuá yǔ wǒmen tóng zaì , búyào pà tāmen .