Mínshùjì 20:5

5 Nǐmen wèihé bī zhe wǒmen chū Āijí , lǐng wǒmen dào zhè huaì dìfang ne , zhè dìfang bú hǎo sǎzhǒng , yĕ méiyǒu wúhuāguǒ shù , pútàoshù , shíliu shù , yòu méiyǒu shuǐ hē .