Mínshùjì 24:13

13 Bā lè jiù shì jiàng tā mǎn wū de jīn yín gĕi wǒ , wǒ yĕ bùdé yuèguò Yēhéhuá de méng , píng zìjǐ de xīnyì xíng hǎo xíng dǎi . Yēhéhuá shuō shénme , wǒ jiù yào shuō shénme ,