30 Cóng Yǐsèliè rén de yī bàn zhī zhōng , jiù shì cóng rénkǒu , niú , lü , yáng qún , gèyàng shēngchù zhōng , mĕi wǔ shí qǔ yī , jiāo gĕi kānshǒu Yēhéhuá zhàngmù de Lìwèi rén .