Mínshùjì 33:54

54 Nǐmen yào àn jia shì niānjiū , chéngshòu nà dì . rén duō de , yào bǎ chǎnyè duō fēn gĕi tāmen . rén shǎo de , yào bǎ chǎnyè shǎo fēn gĕi tāmen . niān chū hé dì gĕi hé rén , jiù yào guī hé rén . nǐmen yào àn zōngzú de zhīpaì chéngshòu .