Mínshùjì 35:15

15 Zhè liù zuò chéng yào gĕi Yǐsèliè rén hé tāmen zhōngjiān de waìrén , bìng jìjū de , zuòwéi taó chéng , shǐ wù shārén de dōu kĕyǐ taó dào nàli .