18 Wǒ quàn nǐ xiàng wǒ mǎi huǒ liàn de jīnzi , jiào nǐ fùzú . yòu mǎi bái yī chuān shàng , jiào nǐ chì shēn de xiūchǐ bú lù chūlai . yòu mǎi yǎn yào cā nǐde yǎnjing , shǐ nǐ néng kànjian .