10 Nà rì yǐ xiān , rén dé bù zhe gù jiā , shēngchù yĕ shì rúcǐ . qiĕ yīn dírén de yuángù , chūrù zhī rén , bùdé píngān . nǎi yīn wǒ shǐ zhòngrén hùxiāng gōngjī .