Sāmǔĕrjìshàng 10:21

21 Yòu shǐ Biànyǎmǐn zhīpaì ànzhe zōngzú jìn qián lái , jiù chè chū mǎ tè lì zú , cóng qízhōng yòu chè chū jī shì de érzi Sǎoluó . zhòngrén xúnzhǎo tā què xún bù zhaó ,