Sāmǔĕrjìshàng 10:8

8 Nǐ dāng zaì wǒ yǐ xiān xià dào Jíjiǎ , wǒ yĕ bì xià dào nàli xiàn Fánjì hépíng ān jì . nǐ yào dĕnghòu qī rì , dĕng wǒ dào le nàli , zhǐshì nǐ dāng xíng de shì .