Sāmǔĕrjìshàng 11:11

11 Dì èr rì , Sǎoluó jiāng bǎixìng fēn wèi sān duì , zaì chén gēng de shíhou rù le Yàmén rén de yíng , jī shā tāmen zhídào taìyáng jìn wǔ , shèngxia de rén dōu taó sǎn , méiyǒu èr rén tóng zaì yī chù de .