Sāmǔĕrjìshàng 11:15

15 Zhòng bǎixìng jiù dào le Jíjiǎ nàli , zaì Yēhéhuá miànqián lì Sǎoluó wèi wáng , yòu zaì Yēhéhuá miànqián xiàn píngān jì . Sǎoluó hé Yǐsèliè zhòngrén dàdà huānxǐ .