Sāmǔĕrjìshàng 11:7

7 Tā jiāng yī duì niú qiē chéng kuaì zǐ , tuōfù shǐzhĕ chuánsòng Yǐsèliè de quán jìng , shuō , fán bù chūlai gēnsuí Sǎoluó hé Sǎmǔĕr de , yĕ bì zhèyàng qiē kāi tāde niú . yúshì Yēhéhuá shǐ bǎixìng jùpà , tāmen jiù dōu chūlai , rútóng yī rén .