Sāmǔĕrjìshàng 22:22

22 Dàwèi duì yà bǐ yà tā shuō , nà rì wǒ jiàn Yǐdōng rén duō yì zaì nàli , jiù zhīdào tā bì gàosu Sǎoluó . nǐ fù de quán jiā sàngméng , dōu shì yīn wǒde yuángù .